Werfbeurt - Radiolichtschip.nl

Ga naar de inhoud
Het laatste zendschip ter wereld moet naar de werf !

In 1949 werd in Dartmouth in Engeland op scheepswerf Philip & Son Ltd de laatste hand gelegd aan het lichtschip nummer 8 dat in opdracht van Trinity House was gebouwd. Het schip deed daarna 40 jaar dienst als drijvende vuurtoren op een aantal stations in de monding van de Theems. Gedurende die 40 jaar was ze een herkenningspunt voor zeelieden van de visserij, de koopvaardij en de marine en heeft ze duizenden schepen veilig langs de gevaarlijke zandbanken voor de Engelse kust geloodst.

Sinds 10 jaar is het schip in gebruik als zendschip en is ze zelfs het enige nog werkende zendschip ter wereld. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was radio vanaf schepen een bekend verschijnsel, maar doordat enerzijds wettelijke maatregelen en uitbreidende territoriale landsgrenzen het leven voor zendschepen moeilijker maakte, ontnamen daarnaast de technische ontwikkelingen op het gebied van satelliet en internet de noodzaak om vanaf zee uit te zenden. Daardoor is er in de hele wereld uiteindelijk nog maar één nog werkend zendschip over. Het radiolichtschip Jenni Baynton!

De stichting is er in geslaagd veel van de oorspronkelijke glorie van het lichtschip te herstellen en naast dat het schip vanaf de vaste ligplaats in de haven van Harlingen uitzendt, kiest het regelmatig voor een periode een ankerplaats op zee om de oude tijden van “zoutwaterradio” te doen herleven. Dat kan alleen maar door de hulp en inzet van veel vrijwilligers, er wordt niemand betaald! De stichting is actief met het werven van fondsen voor het in de vaart en in de lucht houden van dit unieke stuk maritieme-, en radiogeschiedenis! Dat is elk jaar weer een flinke uitdaging, die telkens weer wordt volbracht. Nu echter wacht de vijfjaarlijkse uitdaging die een topprestatie vergt.

Na de werfbeurt in 2009 is het noodzakelijk om het schip in 2016 (het is inmiddels 2020) opnieuw droog te zetten. Het onderwaterschip kan dan schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet worden, eventuele noodzakelijke reparaties kunnen worden uitgevoerd en metingen verricht. Zo’n werfbeurt vraagt een extra inspanning die de stichting met de normale inzet niet kan leveren. Daarom vragen we hulp. Aan u.
U kunt ons helpen het laatste nog werkende zendschip ter wereld te behouden door eenmalig een bedrag over te maken aan de Stichting Vrienden van het Lichtschip.
Elke gift wordt  100% aangewend voor het onderhoud en restauratie van het prachtige rode schip.
Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Lichtschip
Postbus 24 - 8860 AA Harlingen
 
Telefoon: 06-28 58 01 61 info@radiolichtschip.nl
 
Bezoekadres (alleen op afspraak): Lichtschip Jenni Baynton
Zuiderpiersteiger - Harlingen

Privacyverklaring                                                                                                                                                                                                   


Terug naar de inhoud