Ouder nieuws - Radiolichtschip.nl

Ga naar de inhoud
Her-ver-her-veranderd (19 Oktober 2015)
Vandaag ‘werpen wij een blik’ in de kombuis van de Jenni Baynton. We gaan weer bekijken welke veranderingen er in de loop der jaren waren. Op foto 1 zie je hoe de scheepskeuken was ingericht bij de tewaterlating in 1949. Foto 2 is de situatie in 1989. Het schip werd toen als discotheek gebruikt en wat de keuken was werd….. urinoir voor de heren. Wel even wat anders, dus. In 2005 werd begonnen om de ruimte weer te verkombuizen. De eerste fase zie je op foto 3. Foto 4 is gemaakt in 2006 en je ziet de tijdelijke eerste kombuis met Sietse Brouwer als instaande. Op foto 5 de huidige situatie. Zit nog wel wat werk in!


Her-ver-her-veranderd (5 Oktober 2015)
Vandaag de stuurhut. Het is eigenlijk niet de juiste benaming. Op een paar uitzonderingen na hadden lichtschepen geen eigen aandrijving en navigatiesysteem. Dus ook geen stuurhut. Dat was ook niet nodig. De lichtschepen werden immers gebouwd om op een vaste plaats op zee voor anker te liggen. Soms moesten ze naar de haven voor onderhoud (‘in dok’), maar dan kwam er een sleepboot aan te pas. Toch heeft onze Jenni Baynton een ‘stuurhut’, tenminste: zo …noemen wij die ruimte omdat hij er op lijkt en ook op de plaats is waar op ieder ‘normaal’ schip zo’n hut is.
De achterkant van die ruimte zag er uit zoals op foto 1. Deze foto is gemaakt op een nog volledig origineel zusterschip. De originele staat dus (foto 1)
Toen na de buitendienststelling het schip naar Nederland kwam en als discotheek werd gebruikt, werd van de stuurhut de ijzeren achterkant gesloopt. (foto 2)
Toen wij ongeveer 10 jaar geleden het schip kochten hebben we die achterwand weer aangebracht met een tijdelijke houten constructie (foto 3)
Onlangs is die houten constructie weer verwijderd (foto 4)
Nu zit er weer een waterdichte en zeewaardige ijzeren wand in (foto 5)


Zaterdag 26 september
Belgische toestanden op ons radioschip. Gino de Simpelaere was op het dak van de vuurtoren geklommen om daar de ‘hoed’ een nieuw verfje te geven. Gino kent geen hoogtevrees want hij klimt ook als dat nodig is naar de top van de zendmast. Ook vandaag hadden we hem wel met een veiligheidslijntje vastgezet, zodat hij bij een misstap niet ter aarde (of beter: ter dek) zou storten. (foto 1)
Ook Walter Galle was present, hij heeft op het schip een antennesysteem geplaatst waarmee aan boord een goede DAB+ ontvangst is. (foto 2)
Van Nederlandse kant kwam onder meer als bijdrage de renovatie van de trap naar het bovendek (foto 3), de reling op het bovendek van een nieuw verfje voorzien (foto 4) en van-alles-en-nog-wat (foto 5)Her-ver-her-veranderd (September 2015)
Door de jaren heen is een aantal onderdelen van ons schip meerdere malen aangepast, verwijderd, weer teruggebouwd, verplaatst en weer terug verplaatst of anderszins gewijzigd. We laten met een aantal foto’s de veranderingen van bepaalde onderdelen van het schip zien door de jaren heen.
Ditmaal kijken we naar een stukje verschansing aan bakboord. Toen het schip te water werd gelaten, was het een gewoon stuk in de zijkant van het schip waar een trosdoorvo…er in was geplaatst. Dit zie je op foto 1 die in 1949 is gemaakt. (foto 1)
In 1990 werd het schip buiten bedrijf gesteld en verkocht aan een horeca-exploitant in Rotterdam. Hij bouwde het schip om tot de discotheek Barocca en als veiligheidsvoorziening werd een stuk uit de verschansing gehaald om er een vluchtdeur met loopbrug te plaatsen. De foto is in 2005 in de haven van Rotterdam gemaakt (foto2)
Toen wij het schip terug bouwden van drijvende disco naar weer (radio)lichtschip werd de nooddeur verwijderd en (voorlopig) vervangen door een plaat watervast multiplex. Dat tijdelijke stuk hout heeft bijna 10 jaar dienst gedaan. (foto 3)
In september 2015 werd op de plek weer een nieuw stuk verschansing geplaatst. De cirkel is weer rond. (foto 4)


Er komt schot in, deel 2 (augustus 2015)
De vorige opmerking over de voortgang werd gemeld onder het kopje “er komt schot in”. Deze bijdrage, waarbij vooral aandacht voor een specifiek deel van de werkzaamheden van de winter van 2014/2015 en de rest van het jaar, kan onder hetzelfde kopje.
Dat komt omdat een deel van de werkzaamheden aan boord zijn gericht op het (opnieuw) aanbrengen van zogenaamde waterdichte schotten (in het Engels, bulkheads). Deze schotte zorgen er voor datv het schip wordt opgedeeld in waterdichte compartimenten. Als er  onverhoopt ergens lekkage ontstaat heeft dat alleen maar effect op het compartiment waarin dat gebeurt en loopt het schip niet direct het risico te zinken.
Er is een tweetal van die schotten dat in de planning zit op het onderste deel van het schip. Die staan gepland voor dit voorjaar/ zomer. Op het “dekniveau” is inmiddels een waterdicht schot om een luik gezet. Dat luik dient om materiaal van het bovendek naar de machinekamer te laten zakken en andersom. Kortom, het eerste stapje naar een veiliger schip is gezet!

Er komt schot in (februari 2015)
Deze website wordt op een veel te onregelmatige basis bijgehouden en dat heeft alles te maken met het beslag dat het onderhoud van het schip zelf legt op de beheerders van de website. Met ingang van heden is een heuse webmaster benoemd die gaat zorgen dat telkens het laatste nieuws over het enige nog werkende zendschip ter wereld op deze site te vinden is. Vanaf nu dus elke dag kijken!

Wat vaker updaten (september 2014)
Het is inmiddels een jaar geleden dat we met jullie de ontwikkelingen aan boord gedeeld hebben. Dat zou de indruk kunnen wekken dat er niks gebeurt maar niets is minder waar. Doordat de vaste werkploeg van de zaterdag (bestaande uit 2 mensen) is uitgebreid met Richard (die eenmaal per 2 weken komt, Jan S, die liefst elke week komt als dat lukt en Jan B die telkens wanneer zijn werk en privéleven het toelaten van de partij is. Het afgelopen jaar is er een berg tijd gaan zitten in het opknappen van het helikopterdek.


Een nieuw hok (augustus 2013)
Regelmatige bezoekers hebben het nieuwe hok achterop het schip onder het helidek langszaam zien groeien. De bedoeling is meerledig. Om te beginnen hebben we een 2 cilinder lister op de kop getikt die voldoende stroom levert als we voor de wal aan het werk zijn. Nu moet de grote generator draaien voor in verhouding maar een beetje stroom. Dat is zonde. Om de generator moest een hok gebouwd worden dus, violá! Bijkomend voordeel is dat het helikopterdek enorm versterkt wordt.

Nameless but not fameless (augustus 2013)
Hoewel de gemiddelde observant zal denken dat het verdwijnen van de naam Radio Waddenzee van de stuurboordzijde van het schip is ingegeven door het feit dat het station zijn uitzendingen heeft beëindigd, is dat niet waar. Het schilderen van het schip is zo wie so al een enorme klus, maar de witte letters op de zijkant maken het nog eens extra bewerkelijk. Voeg daarbij dat je er maar heel kort plezier van hebt (immers het water van het dek loopt over de letters en laat vieze sporen achter) en de beslissing om de letters weg te laten is gerechtvaardigd. De bedoeling was om trespa reclameborden aan de verschansing te hangen. Dat is kleurecht en watervaste kunststof die geen onderhoud vergt. Uiteraard komt na het einde van Waddenzee het plaatsen van borden even niet op nummer 1 qua prioriteit.

Transplantatie (juni 2013)
Eigenaren van lichtschepen hebben een aantal dingen gemeen. Een ervan is dat we maar met een beperkt aantal zijn en een ander is dat we toch graag willen dat er geen “lichtschip-spullen” verloren gaan. De eigenaar van de LV 12, een schip dat volgens dezelfde tekening gebouwd is als de  Jenni Baynton, is bezig aanpassingen uit te voeren zodat het schip voor het gebruik dat hij er aan wil geven geschikt wordt. Die aanpassingen houden onder andere in dat er een aantal zaken van de LV 12 wordt verwijderd dat op de LV 8 (Jenni Baynton) ontbreekt. Gelukkig hebben beide partijen elkaar gevonden en beschikt de LV 8 binnenkort weer over een originele kettingslede en kappen en vluchtluiken. Een oplossing waar beide schepen wat mee opschieten.

What a mess (januari 2013)
Toen het schip werd verbouwd van lichtschip naar discotheek is omwille van het creëren van ruimte erg veel van de binneninrichting gesloopt. Langzamerhand zijn we die elementen aan het terugbouwen. Afgelopen winter is een van de grote brede trappen die voor het discotheekpubliek was aangelegd verwijderd en is de messroom, die oorspronkelijk ook op die plek zat in ere hersteld. Ook is een van de oorspronkelijke trappen naar de accommodatie weer teruggebouwd. Het ligt in de verwachting binnenkort ook de tweede trap naar beneden te herstellen waardoor nagenoeg de oorspronkelijke situatie is hersteld.

Coat of arms (oktober 2012)
De lichtschepen van Trinity House hebben op de voorkant van de “lookout” (wij noemen dat het stuurhuis) het wapen van het Engelse loodswezen. Zo’n wapen heet in het Engels de coat of arms, naar de afbeelding die ridders op hun wapenrok droegen. Het wapen dat op de LV 8 zat is toen het schip gedecommissioneerd werd verwijderd, maar sinds oktober 2012 prijkt het weer op de oude plaats. Weer een klein stapje om het schip in haar oude luister te herstellen.

Zandgebak (september 2012)
Tijdens de testperiode dat het schip op de Waddenzee verankerd was is op vrijdagochtend 31 augustus 2012 een zeer plotseling opgekomen storm de oorzaak geweest van een onvrijwillige verplaatsing. Door de wind (NW 10) lukte het de stroming niet om het schip te draaien en bleef het tussen wind en water hangen, dus dwars op de behoorlijk grote golven. Daardoor werd de kracht op het anker zo groot dat het heel langzaam begon te krabben. Het schip is een paar honderd meter opgeschoven tot het met de hak (de achterkant van de kiel waar normaal het roer zit) tegen een zanddrempeltje stuitte. Daarna kwam het schip dus helemaal niet meer achter het anker en kreeg het gedurende een aantal uren de volle laag. Door de robuuste bouw was het meer onaangenaam dan gevaarlijk en zaterdagochtend 1 september is het schip door de sleepboot Vlieland naar de haven van Harlingen teruggebracht.

Test nieuwe zender op volle kracht (september 2012)
Om de pas geïstalleerde 10 KW zender te testen was voor de periode van 28 augustus tot en met 3 september een ankerplaats gekozen op een positie ongeveer 6 kilometer uit de kust van Harlingen. Gedurende een aantal dagen was het vermogen beperkt tot 5 KW omdat de generator (die speciaal voor het project was gehuurd) niet optimaal functioneerde. In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 augustus is om half twee ’s nachts een vervangende generator afgeleverd. Op zaterdag 1 september 2012 is nog korte tijd op vol vermogen getest, waarna het schip in de haven is teruggekeerd.

Waterstad FM 24 uur aan boord (september 2012)
Op donderdag 30 augustus 2012 van 0.00 uur tot 24.00 uur is het regionale FM station Waterstad FM te gast geweest aan boord van het schip en zijn er uitzendingen verzorgd waar onder andere Ad Bouman aan meewerkte.

Antenne voltooid (juli 2012)
Zaterdag 7 juli 2012 is na een lange en intensieve voorbereiding de installatie voltooid van de nieuwe antenne die tussen de oorspronkelijke voormast en de onlangs geïnstalleerde tussenmast hangt. De aanleiding is tweeledig. Enerzijds fungeert de nieuwe zendinrichting als back-up voor de antenne die in de 40 meter hoge zendmast in gebruik is. Daarnaast wordt naar verwachting tegen het einde van de zomer van 2012 vanaf het schip een tweede frequentie in gebruik genomen worden. Daartoe worden in het schip de nodige aanpassingen gepleegd en is de antenne inmiddels geïnstalleerd. Het zal voor de eerste keer zijn dat er op twee frequenties vanaf één zendschip tegelijk worden uitgezonden sinds het Carolineschip Ross Revenge dat in de jaren 80 deed.

Extra mast (juni 2012)
Hoewel de Jenni Baynton, of LV 8, bij de tewaterlating twee masten had is er gedurende haar turbulente leven nogal eens met vooral de achterste van die twee masten geschoven. Om te beginnen is toen het schip werd voorzien van een helikopterdek de originele achtermast verwijderd en vervangen door een veel dunner exemplaar (vlak achter de vuurtoren) dat de nodige antennes voor de ship to shore omhoog moest houden (seman met de voormast). Bij de metamorfose  tot discoboot is ook die mast gesneuveld. Toen het schip vervolgens radioboot werd, is de 40 meter hoge zendmast geplaatst en werd het weer een tweemaster. Sinds mei 2012 staat er op de plaats van de dunne achtermast (vlak achter de toren) weer een mast die een antenne-opstelling omhoog moet houden die tussen deze nieuwe mast en de voormast hangt. Voor het eerst in haar bestaan is ze nu dus een driemaster!

Nieuwe zender (juni 2012)
Het arsenaal aan middengolfzenders aan boord bestond tot voor kort uit een 1 KW Redyfon (solid state), een 2 KW RCA (lampenzender) en een 15 KW replica Continental Electronics (lampenzender). Vrijdag 29 juni 2012 is daar een 10 KW Transradio (Telefunken) zender bijgekomen. Het betreft een moderne solid state zender die zelfs gereed is voor DRM. De zender is getuned op 1395 kHz en zal daarvoor worden ingezet. De huidige zender op 1395 AM zal als back up in de lijn blijven staan.

Beveiliging (juni 2012)
In het voorjaar van 2012 is het schip tot tweemaal toe getroffen door vandalen of inbrekers. De eerste maal bleef het bij een poging waarbij de deuren van het schip beschadigd zijn. De tweede maal is de deur van de machinekamer zeer zwaar beschadigd. Beide keren is de politie ingeschakeld. Inmiddels is het gehele schip beveiligd met camera’s en een alarmsysteem.
Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Lichtschip
Postbus 24 - 8860 AA Harlingen
 
Telefoon: 06-28 58 01 61 info@radiolichtschip.nl
 
Bezoekadres (alleen op afspraak): Lichtschip Jenni Baynton
Zuiderpiersteiger - Harlingen

Privacyverklaring                                                                                                                                                                                                   


Terug naar de inhoud