Steun ons financieel

De stichting probeert fondsen te werven om het onderhoud en de restauratie te ondersteunen. De stichting kent ook donateurs die met een jaarlijks financiële ondersteuning helpen bij het opknappen en onderhoud van het schip. Het donateurschap geeft recht op korting bij door de stichting aan boord georganiseerde evenementen.

Wilt u donateur of sponsor worden? Klik hier of scan de QR code hiernaast voor een eenmalige donatie of een doorlopende machtiging.