Radiolichtschip

Radiolichtschip Harlingen, als het getij verloopt….

Rond Pinksteren 2019 is het alweer 14 jaar geleden dat het stuk maritieme historie de haven van Harlingen binnenliep. In die 14 jaar is ongelooflijk veel tot stand gebracht, maar is de conclusie ook dat er nog erg veel werk in het verschiet ligt.

De drijvende schoenendoos die in Harlingen aankwam was om als disco te fungeren in Rotterdam, van allerlei zaken voorzien die er niet op thuishoorden en van veel eigenlijk onmisbare onderdelen ontdaan. De kleur was zo verschoten dat ze eerder roze dan rood leek en de kwalificatie “schip” was ver te zoeken.

Door de inzet van vele vrijwilligers is door de jaren nagenoeg alle onnodige ballast verwijderd en zijn veel van de verdwenen onderdelen teruggeplaatst. Generatoren zijn geinstalleerd, de ankerlier hersteld en zelfs het meest in het oog springende onderdeel, de vuurtoren, werkt weer.

Gedurende vele jaren kon het schip drijvend gehouden worden door inkomsten die afkomstig waren van de verhuur van faciliteiten aan verschillen de radiobedrijven die van de zenders en/of de studio’s gebruik maakten. Regelmatige projecten waarbij het schip op de Waddenzee voor anker ging, brachten de rest van het benodigde geld binnen.

Doordat het radiolandschap de laatste 10 jaar ingrijpend is veranderd, zijn de inkomsten van radio-uitzendingen sterk teruggelopen. Zoals de titel van dit artikel al zegt, als het getij verloopt verzet men de bakens. De stichting “Vrienden van het Lichtschip” heeft nu de wereld aan het veranderen is ook besloten voor meerdere ankers te gaan liggen om de continuïteit van het schip te waarborgen.

Een groot aantal mensen heeft in de loop der jaren bij de stichting aangegeven dat ze het schip een warm hart toedragen, maar niet in de gelegenheid zijn actief vrijwilligerswerk op te pakken. Vanaf nu is er de mogelijkheid om donateur te worden van de stichting “Vrienden van het Lichtschip”.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar lichtschip@home.nl . Je krijgt dan een bericht retour met informatie over hoe een en ander werkt. Nog makkelijker kun je op deze website op de knop “Doneren” klikken.

Om praktische redenen is het minimumbedrag bepaald op € 20,- per jaar, maar meer mag natuurlijk. Onder de donateurs wordt elk jaar een aantal overnachtingen aan boord van het schip verloot en bij evenementen van de stichting geeft het donateurschap recht op korting.

Het laatste zendschip ter wereld moet naar de werf !

In 1949 werd in Dartmouth in Engeland op scheepswerf Philip & Son Ltd de laatste hand gelegd aan het lichtschip nummer 8 dat in opdracht van Trinity House was gebouwd. Het schip deed daarna 40 jaar dienst als drijvende vuurtoren op een aantal stations in de monding van de Theems. Gedurende die 40 jaar was ze een herkenningspunt voor zeelieden van de visserij, de koopvaardij en de marine en heeft ze duizenden schepen veilig langs de gevaarlijke zandbanken voor de Engelse kust geloodst.
Sinds 10 jaar is het schip in gebruik als zendschip en is ze zelfs het enige nog werkende zendschip ter wereld. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was radio vanaf schepen een bekend verschijnsel, maar doordat enerzijds wettelijke maatregelen en uitbreidende territoriale landsgrenzen het leven voor zendschepen moeilijker maakte, ontnamen daarnaast de technische ontwikkelingen op het gebied van satelliet en internet de noodzaak om vanaf zee uit te zenden. Daardoor is er in de hele wereld uiteindelijk nog maar één nog werkend zendschip over. Het radiolichtschip Jenni Baynton!
De stichting is er in geslaagd veel van de oorspronkelijke glorie van het lichtschip te herstellen en naast dat het schip vanaf de vaste ligplaats in de haven van Harlingen uitzendt, kiest het regelmatig voor een periode een ankerplaats op zee om de oude tijden van “zoutwaterradio” te doen herleven. Dat kan alleen maar door de hulp en inzet van veel vrijwilligers, er wordt niemand betaald! De stichting is actief met het werven van fondsen voor het in de vaart en in de lucht houden van dit unieke stuk maritieme-, en radiogeschiedenis! Dat is elk jaar weer een flinke uitdaging, die telkens weer wordt volbracht. Nu echter wacht de vijfjaarlijkse uitdaging die een topprestatie vergt.
Na de werfbeurt in 2009 is het noodzakelijk om het schip in 2016 opnieuw droog te zetten. Het onderwaterschip kan dan schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet worden, eventuele noodzakelijke reparaties kunnen worden uitgevoerd en metingen verricht. Zo’n werfbeurt vraagt een extra inspanning die de stichting met de normale inzet niet kan leveren. Daarom vragen we hulp. Aan u.
U kunt ons helpen het laatste nog werkende zendschip ter wereld te behouden door eenmalig een bedrag te storten op IBAN : NL94 INGB 0003 2177 58 ten name van Stichting Vrienden van het Lichtschip, Postbus 24, 8860 AA Harlingen. Elke gift wordt  100% aangewend voor het onderhoud en restauratie van het prachtige rode schip.

De LV Jenni Baynton, een zendschip dat tevens een lichtschip is. Een zendschip is een vaartuig met daarop eigenlijks alles wat nodig is om een radiostation in de lucht te brengen. Studio’s, zenders, antennes en natuurlijk een mast om die antenne in te plaatsen. Een lichtschip is een drijvende vuurtoren en dient vooral om op plaatsen waar eigenlijk een vuurtoren moet staan, maar waar je er geen kunt bouwen omdat die plek midden in zee ligt.

Lichtschepen zijn achterhaald door de techniek en sterven langzaam uit. Er is nog een klein aantal dat volledig automatisch functioneert en daarnaast is er een aantal dat als maritiem erfgoed als museum wordt geëxploiteerd. Zendschepen zijn na eerst door wetswijzigingen illegaal te zijn gemaakt, inmiddels bijna niet meer te exploiteren door het brede aanbod van radiostations dat vanaf de wal (en dus veel goedkoper) kan uitzenden. Een enkel (voormalig) zendschip dienst als museum en soms wordt een schip kort voor een bepaald project ingericht voor radio-uitzendingen.

Het radiolichtschip Jenni Baynton is geen relikwie en geen experiment. Het schip is een multi purpose plug & play radiostation dat beschikt over studio’s, zenders en antenne’s, in te zetten als zowel short term oplossing voor tijdelijke behoefte aan zendfaciliteit alsook voor long term gebruik als mobiele zenderopstelplaats.

Maak kennis met de historie, de actualiteit, de toekomst en de mogelijkheden van het enige nog werkende zendschip ter wereld.

Het radiolichtschip Jenni Baynton.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen onder het kopje Nieuws in het boven menu.

Radio lichtschip Jenny Bayton van uit de lucht gefilmd.

Met dank aan het Team Heechtesicht.